Společnost

Hovanec - Internationale Transporte GmbH
je solidním pojmem v přepravě zboží-zejména v relacích Východ-Západ.

Tato mladá, dynamická společnost byla založena 01.01.1996

Hlavní sídlo je na adrese:
42719 Solingen,
Focher Str. 71a

Čísla a fakta

Před 20ti lety jsem začali podnikat jako sprostředkovatel dopravních služeb
ze smeru západní do východní Evropy.

Rozšířeni Evropské Unie a Schengenské dohody znamenalo zrušeni hraničních
přechodů a vzniku nových podmínek pro mezinárodní kamionovou dopravu.

Tato skutečnost nam nabídla nové možnosti, na základě kterých jsme rozšířili
nabídku našich služeb v rámci celé Evropy.

 

Naší silnou stránkou je tým spolehlivých pracovníků se schopností rychle a pružně reagovat na požadavky trhu.

Náš tým tvoří spolupracovníci, kteří vedle odborných znalostí ovládají rovněž kulturní rozdíly jednotlivých trhů a tím poskytujeme i jistotu kvalitně provedené přepravy.

 

 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Obrat v Mil. 2,7 3,2 4,3 6,2 8,6 7,9 9,5 9,8
Zamestnanci 9 11 14 15 18 15 17 18

 

 

 

 

"Wir arbeiten ausschließlich auf Grundlage der Allgemeinen Deutschen Spediteurbedingungen (ADSp), jeweils neueste Fassung.
Bei internationalen Transporten / grenzüberschreitenden Transporten gilt das zwingende Recht der CMR. Die gesetzlichen Grundlagen sind auf unserer Seite zur Ansicht und Druck bereitgestellt."